Mehmet Akif Koca

Advisory Bölümü Kıdemli Müdür @ PwC